Atal Group d.o.o. 2009. godine postaje generalni distributer Bijele vode na području Bosne i Hercegovine. Već duži niz godina Atal Group d.o.o. u suradnji sa Bijelom vodom, svojim klijentima, fizičkim i pravnim licima, nudi aparate za […]