Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tikveš

Tradicija vinarstva u Makedoniji i Tikvešiji je vjekovna. Još iz vremena Rimske imperije zapisano je da se u Makedoniji stvaraju čudesno moćna vina sa mirisom juga, ukusom pjesme i osmjeha ljudi koji žive na ovim prostorima.

U stvaranju te duge vinske tradicije u našoj zemlji, a naročito u tikveškom regionu, uključeno je bezbroj vrijednih i vještih lozara i vinara iz prošlosti i sadašnjosti. Veliki udio u stvaranju, njegovanju i promociji te tradicije u zemlji i širom svijeta, pripada vinarskoм podrumu „Tikveš“. Vrhunska vina koja su rezultat savršenog spoja zemlje, neba, sunca, najboljeg grožđa iz tikveškog regiona i najsavremenije tehnologije i znanja vinskih majstora, ponosno pripadaju „Tikvešu“ i Tikveškom regionu, koji je još od 1885. godine simbol vjekovne vinske tradicije u Makedoniji.